מספר טלפון


5034271 - 03 גניש מאיר וחיה
5034272 - 03 פולניצר איסר ולנה
5034273 - 03 נפוסי אליעזר ומטי
5034274 - 03 מוניר עזרא
5034275 - 03 פיתילון יצחק
5034277 - 03 לוי אלפרד ומרסל
5034278 - 03 קטן מרים ומשה
5034279 - 03 מלכה חנה אסתר ומסעוד