מספר טלפון


5034290 - 03 אשר סקל
5034291 - 03 דוד דוד וכתון
5034292 - 03 רגב גד ואיזי
5034293 - 03 שאלתיאל לאה ושמואל
5034295 - 03 שלום צפורה וטוביה
5034296 - 03 פיינגולד אלכסנדר מיקרוביולוג וסילוה רוקחת
5034297 - 03 דביר כרמלה ואליהו
5034298 - 03 פדדה רבקה
5034299 - 03 בן ניסן דליה ורמי