מספר טלפון


5034311 - 03 מחני מרי
5034312 - 03 דנין שרה
5034313 - 03 דורי משה
5034314 - 03 כהן אריה
5034315 - 03 רביע שושנה ומשה
5034316 - 03 זגרוב בוריס
5034317 - 03 אורה אברהם
5034318 - 03 יונאי מרדכי ורחל
5034319 - 03 מאיר כלכלן ושרה כזם