מספר טלפון


5034320 - 03 חתוקה ראובן ויונה
5034321 - 03 בוקעי שלמה
5034322 - 03 בלקין נלי
5034323 - 03 סרוסי חיים
5034325 - 03 שמש יצחק
5034326 - 03 פרח יוסף
5034327 - 03 וולודרסקי מיכאל ואנה
5034328 - 03 אצילי דורית ואורי
5034329 - 03 שקי אודי ולימור