מספר טלפון


5034390 - 03 פילורזדה אליהו
5034391 - 03 רוטמן ובניו בע"מ
5034392 - 03 שושנה והנרי' וול'
5034393 - 03 דיקר רוברט ואסתר
5034394 - 03 ביבס אלוירה ויוסף
5034396 - 03 אינשינדלר נחום
5034398 - 03 פולנדר שושנה
5034399 - 03 ליסטנר אהרון ובת שבע