מספר טלפון


5034420 - 03 גלילי יעקב
5034421 - 03 סזגר רוחלה ואסתר
5034422 - 03 גלב מזל וחיים
5034423 - 03 ליאון שלום
5034424 - 03 ששון גלית ואופיר
5034425 - 03 אסולין גיוס
5034426 - 03 שלמה ודורה בכור
5034427 - 03 ניניו אסתר
5034429 - 03 דה פאולה אילנה