מספר טלפון


5034440 - 03 שונשטיין פולה ואריה
5034441 - 03 ימין עופרה
5034442 - 03 הערבה יסודי
5034442 - 03 "ערבה בית ספר יסודי
5034443 - 03 ויצמן יסודי
5034443 - 03 "ויצמן בי"ס יסודי
5034444 - 03 חכמון מיכל ודרור
5034445 - 03 ביידה חפר) ארלט)
5034447 - 03 צארום יוסף נועם ואילה
5034448 - 03 ערסי עדי