מספר טלפון


5034450 - 03 ויצקין לויסיה
5034451 - 03 ליבן בוריס
5034452 - 03 זריס לוסי ופנחס
5034453 - 03 בורג זולטן וגיזלה
5034454 - 03 מיכל שמש
5034455 - 03 אורה אבידן
5034456 - 03 ליזורק הלל
5034457 - 03 ליטבר יעקב ודורה
5034458 - 03 אגייב נינה
5034459 - 03 איציק מרים וזאב