מספר טלפון


5034480 - 03 שפר רות
5034481 - 03 הורונוף עזת
5034482 - 03 חמסי שמואל
5034483 - 03 רחל ברייטמן
5034484 - 03 ולאזרי שרה
5034485 - 03 מזרחי דניאל
5034487 - 03 לס שרה ויוסי
5034488 - 03 שזר יסודי
5034488 - 03 שזר בי"ס יסודי
5034489 - 03 רגין ומיכאל אביעד