מספר טלפון


5034490 - 03 סעאת אליהו ושמחה
5034491 - 03 לוי מרדכי
5034492 - 03 בהר תמר ואבי
5034494 - 03 טסה ציפורה
5034496 - 03 יוחנן חנה ואברהם
5034497 - 03 יונהפור ישועה
5034498 - 03 שבתאי אורי
5034499 - 03 שלום עליכם חטיבת ביניים
5034499 - 03 שלום עליכם" בי"ס ממלכתי יסודי