מספר טלפון


5034540 - 03 אהרוני ציון
5034541 - 03 עגיב ציונה
5034542 - 03 גלנצן אדוארד
5034543 - 03 פרזיס שלמה ואריאלה
5034544 - 03 חביה דרור
5034545 - 03 מולא שאול
5034546 - 03 חתוכה אלי
5034548 - 03 סיסו יוסף
5034549 - 03 ברוכים אליהו ורבקה