מספר טלפון


5034710 - 03 חואסוב גבריאל
5034712 - 03 פרחיה בתיה ויעקב
5034713 - 03 פאני אברהם
5034714 - 03 כהן מאיר ואסתר
5034715 - 03 אסתר חזן
5034716 - 03 מולכו שלמה
5034718 - 03 דודי כהן
5034719 - 03 אברהם למעי