מספר טלפון


5034720 - 03 יעקובוביץ מוטי
5034721 - 03 שץ סימון
5034722 - 03 רחל שמש
5034723 - 03 ברנר מרים ומירון
5034724 - 03 נקר חנה וצלח
5034725 - 03 הירש קטיה וגבריאל
5034726 - 03 כהן מרדכי ודליה
5034727 - 03 בסן ריקה ושלמה
5034728 - 03 אהרונוב בוריס
5034729 - 03 מרלי שמעון