מספר טלפון


5034731 - 03 אספנדי ארמונד ורוזה
5034732 - 03 שער איתמר
5034733 - 03 הרתי שרה ובן ציון
5034734 - 03 בן שמעון יעקב
5034735 - 03 אזר זהבה
5034736 - 03 רובינשטיין מלכה ויצחק
5034737 - 03 רבנסרי רחמים ושושנה
5034738 - 03 בונן סמדר