מספר טלפון


5034780 - 03 זיוה ויוסי רבי
5034781 - 03 אליאבייב שלמה
5034782 - 03 אלנברג ברטהולד ובריג'טה
5034784 - 03 בן ציון אריה
5034785 - 03 חבושה אורנה ויעקב
5034786 - 03 הרשקוביץ א "שנ להב" מעבדת שיניים קפטה א את
5034786 - 03 בע"מ שנלהב
5034787 - 03 אקסלרוד לילית ואריה
5034788 - 03 טכקיזדה עזיז
5034789 - 03 בלנגה אסתר ושלמה