מספר טלפון


5034930 - 03 כץ שמואל
5034931 - 03 שלמה זהבי
5034932 - 03 עזרא חנה ומשה
5034933 - 03 דניאל רפי
5034934 - 03 לנג (יהושע (יוש) ושושי (סיזוה
5034935 - 03 גבאי מסעוד וסול
5034936 - 03 ראובני מאיר
5034938 - 03 שמחה טאטי