מספר טלפון


5034940 - 03 סקנדרני פליקס ולונה
5034942 - 03 דושי פרידה ושלום
5034943 - 03 פיירשטיין דוד
5034945 - 03 אפפלבאום זאב
5034946 - 03 ויסמל חיים
5034947 - 03 דיין דליה ונעים
5034948 - 03 גרין יעקב וחנה
5034949 - 03 דרבינסקי יהודית