מספר טלפון


5034970 - 03 הרשקוביץ מיכל
5034971 - 03 אלישע חנה
5034972 - 03 פרידה נגל
5034973 - 03 הרי גרינברג מדידות בע"מ
5034974 - 03 קטיוב רחל ויעקב
5034975 - 03 משה לביא
5034976 - 03 ישראלי דולי ודני
5034977 - 03 אשכנזי בנימין
5034978 - 03 מרדכי קטן
5034979 - 03 בוקאי משה ולוסי