מספר טלפון


5034980 - 03 כהן דליה ויוסף
5034981 - 03 בייקוביץ שרה ואלטר
5034982 - 03 קבנצקי נחום
5034985 - 03 יצהר אסתר
5034986 - 03 בליזובסקי עודד
5034987 - 03 שינקמן עמיר ותמי
5034988 - 03 אנטרופוב ראיסה
5034989 - 03 סייג שושנה