מספר טלפון


5034990 - 03 דגן יצחק
5034991 - 03 גזבר יעקב וסופיה
5034992 - 03 אסתר ואבי נעים
5034993 - 03 גרסימוב ליליה
5034996 - 03 מועלם שלום
5034999 - 03 ברזילי לובה