מספר טלפון


5170020 - 03 מתימו"פ
5170021 - 03 יולזרי עידית
5170022 - 03 יהודה רונן
5170023 - 03 בק עופר
5170024 - 03 גימור מתכות בע"מ
5170025 - 03 דהאן פאני
5170026 - 03 צבאן בכור תכשיטים בע"מ
5170026 - 03 צבן בכור צבאן בכור תכשיטים בע"מ