מספר טלפון


5170260 - 03 אילת לוי
5170262 - 03 מישוס יצור ושיווק אופנה בן דוד ש
5170264 - 03 זהבה ברזילי
5170265 - 03 (פקס) סגל ידין
5170266 - 03 יעקב מנחם אשר
5170267 - 03 כהן משה מחסן מכירות
5170268 - 03 בן דור יעקב
5170269 - 03 יוסף מסטר