מספר טלפון


5170301 - 03 סבו טבת רואי חשבון גולדשטיין
5170303 - 03 אליאש עקיבא
5170304 - 03 דוד שושנה ויוסף
5170305 - 03 עמרם אהובה
5170307 - 03 זלינגר משה
5170308 - 03 אילה נחום