מספר טלפון


5170331 - 03 ויצמן גיל
5170332 - 03 גלידה באר שבע ה א ה בע"מ
5170333 - 03 פנינת הים 0002 בע"מ
5170335 - 03 בן ארויה אברהם
5170336 - 03 קופרברג יעקב חיט
5170337 - 03 היפוקרטיה היפופוטם בע"מ מסעדה צרפתית
5170338 - 03 בית יהלום בע"מ
5170339 - 03 קדם ששון בע"מ