מספר טלפון


5170351 - 03 יוון נציגות דיפלומטית משרד מידע לתיירות
5170351 - 03 משרד התיירות היוונית
5170352 - 03 שורצמן שלמה ומשה
5170353 - 03 עזורי דוד עובדיה
5170356 - 03 קשבזדה פרהד איציק
5170357 - 03 שאלתיאל עמנואל ומרים