מספר טלפון


5170381 - 03 שוחט עמוס חיה וחזי
5170382 - 03 י פ עא נכסים והשקעות בע"מ
5170383 - 03 ששון שלמה ומרגלית
5170384 - 03 קמינר איתי
5170387 - 03 עבודי דוד