מספר טלפון


5170411 - 03 יהודה קנופף
5170415 - 03 איל ני טקס ייצור בדים בע"מ
5170417 - 03 קיי יחיאל עוד