מספר טלפון


5170470 - 03 מעגן סוכנות לביטוח 7991
5170472 - 03 סיגלר זכריה אופטיקאי
5170473 - 03 אחים סמרה הלבשה בסיטונות
5170474 - 03 גקסר קום בע"מ
5170476 - 03 פינקלשטיין אריה
5170477 - 03 הרשליקוביץ מלכה את אדמסקי רחל