מספר טלפון


5170483 - 03 נורי רחמים
5170484 - 03 עובדיה יצחק
5170485 - 03 יוספמן גיא
5170486 - 03 טראוב (עמי וחנה (ורדי
5170487 - 03 משרד התיירות היוונית
5170489 - 03 וסרשטרום פרידה