מספר טלפון


5170490 - 03 מידן יוסף וענת
5170493 - 03 דיינוב מאיר
5170496 - 03 עידית גוריון
5170499 - 03 דפוס צבר" פרץ אברהם"