מספר טלפון


5170501 - 03 משרד התיירות היוונית
5170502 - 03 אל מייל
5170502 - 03 אל מליה נסיעות ותיירות
5170502 - 03 הגשר לעולם בע"מ ראה מוביל
5170505 - 03 כהן דוד
5170508 - 03 מונטיאלגרה ורד וג'ון