מספר טלפון


5170581 - 03 להב דב
5170582 - 03 סמי שמעון
5170585 - 03 קרדיט קאר (79) בע"מ
5170587 - 03 נכסי אריאל מגדלות ניהול בע"מ
5170588 - 03 בונה קרולין
5170589 - 03 אוסקר גרוס (6991) בע"מ