מספר טלפון


5170651 - 03 סופר פלסט בע"מ בית התעשיינים
5170653 - 03 אמריקנה בע"מ
5170654 - 03 אחים יוגנד 0002
5170655 - 03 הארגון המאוחד להחזרת רכוש אורו
5170655 - 03 להחזרת רכוש בע"מ 'אורו' הארגון המאוחד
5170656 - 03 קדם מור המרכז הישיר למשפחה
5170658 - 03 מתנה אילנה
5170659 - 03 הוורד שלום