מספר טלפון


5170702 - 03 למכונות סרגיה לתעשיה בע"מ אוברניט סוכנות
5170707 - 03 דוד שרה
5170708 - 03 שאשו דליה