מספר טלפון


5170714 - 03 מדר איריס ואביחי
5170715 - 03 בר עזרא ברטה
5170716 - 03 "אילת ביח"ר לנקניק ובשר
5170717 - 03 גרינברג אלון ועדי
5170718 - 03 איזדי משה וגוהר