מספר טלפון


5170751 - 03 לוזובסקי מיכאל
5170752 - 03 זילבר שלמה ורחל
5170754 - 03 מלמד בתיה
5170755 - 03 פנינת המזרח
5170755 - 03 סלח פנינת המזרח מסעדה מזרחי ס
5170755 - 03 פנינת המזרח" מסעדה מזרחי ס
5170756 - 03 כהן שלום ורוחמה