מספר טלפון


5170770 - 03 (פקס) חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ
5170771 - 03 סבח יוסף
5170773 - 03 עזרא רמי
5170775 - 03 איבונה עו"ד ברונפמן
5170776 - 03 יעקב סנטנר
5170777 - 03 חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ
5170779 - 03 מרדכי ראובן