מספר טלפון


5170780 - 03 מ נ ס עמותה למשפחות נפגעי סמים
5170780 - 03 מנס מ נ ס עמותה למשפחות נפגעי סמים
5170781 - 03 טקס" טקסטיל מטי
5170781 - 03 עבדי עזיז "מטי טקס" נוסרת
5170782 - 03 סולרסקי יהודית
5170783 - 03 דוד עמומה
5170785 - 03 סולמן סלים
5170787 - 03 כהן יצחק (קזו) סלון לואיזה
5170787 - 03 לואיזה להיט בראש
5170789 - 03 "מנ"ס" משפחות נפגעי סמים אגודת