מספר טלפון


5170820 - 03 דואניס יוסף ושרה
5170826 - 03 ווג קטלוג אופנה לישראל 1002 בע"מ
5170828 - 03 חצרוני רות