מספר טלפון


5170951 - 03 סלעי משה משע סלע
5170953 - 03 סייג יעקב
5170954 - 03 דרחי רחמים ולבנה
5170955 - 03 יסקי אברהם ודליה