מספר טלפון


5170960 - 03 גבאי קארן
5170961 - 03 מחסן הוצאת שוקן בע"מ
5170963 - 03 התעשיה הישראלית למחקר ולפיתוח מרכז
5170963 - 03 המדע והטכנולוגיה נציבות
5170964 - 03 דרעי גלית
5170965 - 03 צורף יאיר
5170966 - 03 פרי לילך
5170967 - 03 בתי חולים פרטיים למחלות כרוניות