מספר טלפון


5205000 - 03 הזמנות
5205200 - 03 אביבים מחלקת קופות גמל מדור בירורים
5205333 - 03 רמת אביב
5205555 - 03 למען העיוור אגודה
5205555 - 03 לעיוור בישראל המרכז
5205700 - 03 ישיר נופש
5205858 - 03 הכיכר ספארי בע"מ נאות