מספר טלפון


5261000 - 03 טלמטר תקשורת בע"מ
5261111 - 03 קרן קימת לישראל מרכזיה
5261113 - 03 עצים חורשות ספר זהב תרומות
5261113 - 03 המאוחדת לישראל המגבית
5261115 - 03 המאוחדת לישראל המגבית
5261222 - 03 כרטיסי טיסה
5261515 - 03 עדיפון בע"מ
5261555 - 03 אינסנטיב טורס בע"מ
5261556 - 03 אינסנטיב טורס בע"מ
5261777 - 03 צ'רטר 1 בע"מ