מספר טלפון


5266222 - 03 רגב דנרו) סוכנות לבטוח חיים בע"מ)
5266310 - 03 ג ג אולפני ישראל ירושלים בע"מ
5266333 - 03 גלובוס גרופ משרדים
5266444 - 03 המוסד לבטיחות ולגיהות
5266666 - 03 הבימה התיאטרון הלאומי מרכזייה
5266888 - 03 לינק סלולאר