מספר טלפון


5268100 - 03 פקס) מזכירות) תלמידים
5268102 - 03 פקס) ספרייה) פקס) מזכירות) תלמידים
5268111 - 03 אתר מלצט מזכירות תלמידים
5268112 - 03 ספרייה (מלצט)
5268113 - 03 חדר (מערכות (סיסטם
5268196 - 03 כל אלערב בע"מ
5268222 - 03 מצפור סוכנות לביטוח בע"מ
5268888 - 03 משרד ראשי
5268888 - 03 היסתור הסתור אלטיב בע"מ
5268888 - 03 הסתור אלטיב בע"מ