מספר טלפון


5277701 - 03 מוטולה ליאת
5277703 - 03 מוסך נייד עזרא
5277703 - 03 נייד עזרא
5277704 - 03 סוכנות גתמור בע"מ אתיופיאן אייר ליינס
5277705 - 03 דינור דורית
5277706 - 03 אסמואה קופי
5277707 - 03 אמירה ברו'
5277708 - 03 מפעלי תפוז מפעלי חינוך נופש ובידור בע"מ