מספר טלפון


5300200 - 03 קרית אונו
5300209 - 03 קרית אונו
5300209 - 03 סניף קרית אונו
5300300 - 03 רמת אילן
5300400 - 03 ארגון תורמי דם מתנדבים בישראל שרותי הדם מגן דוד אדום
5300400 - 03 בנק הדם
5300468 - 03 ארגון תורמי דם מתנדבים בישראל