מספר טלפון


5310200 - 03 פרומיקס תוכנה בע"מ
5310333 - 03 מערכות תוכנה בע"מ יעל
5310871 - 03 מחלקת הגביה
5310872 - 03 מחלקת הגביה
5310888 - 03 גני תקוה מועצה מקומית מזכירות וגזברות
5310888 - 03 גני תקוה