מספר טלפון


5316200 - 03 קיראון פתח תקוה קרית אריה
5316333 - 03 קיראון קדמת עתידים
5316400 - 03 פקס) אפרופו) בייבי
5316444 - 03 אפרופו בייבי מלון יולדות שיבא תל השומר
5316444 - 03 אפרופו בייבי יולדות שיבא
5316531 - 03 אומריקס בע"מ
5316666 - 03 מעונות מכבי תל השומר