מספר טלפון


5317407 - 03 המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון
5317738 - 03 עריכה מדעית
5317811 - 03 מרכז גו אלסון
5317836 - 03 לשכת סגן הנשיא לקשרי חוץ
5317842 - 03 ארגון הסגל האקדמי הזוטר
5317898 - 03 מגביות דסק ישראל
5317948 - 03 היחידה לאיכות הסביבה
5317956 - 03 מכינה הקדם אקדמית
5317959 - 03 מרכז דאהן
5317980 - 03 מחלקה טכנית